Reklamace

Zadejte IČ a číslo faktury. Následně klikněte na →
IČ *
Číslo dokladu (faktury) ve formátu 1234/19 *

Firma *
 
E-mail *
 
Jméno a příjmení *
 
Ulice *
 
Město *
 
PSČ *
 
Telefon *
 
Kód výrobku (vyberte ze seznamu) *
 
Počet ks *
 
 
Popis závady *
 
Požadované řešení reklamace *  Výměna zboží
 Oprava
 Vrácení peněz
 Dodání ND
 Sleva
 Jiné
 
Poznámka
 
Přílohy (max. 5 souborů, 3MB každý)