Reklamace

Zadejte IČ a klikněte na IČ *
 
Firma *
 
E-mail *
 
Jméno a příjmení *
 
Ulice *
 
Město *
 
PSČ *
 
Telefon *
 
Kód výrobku (např. K119-P) *
 
Počet ks *
 
Název výrobku *
 
Číslo dokladu (faktury) *
 
Popis závady *
 
Požadované řešení reklamace *  Výměna zboží
 Oprava
 Vrácení peněz
 Dodání ND
 Sleva
 Jiné
 
Poznámka
 
Přílohy (max. 5 souborů, 3MB každý)